About You Black Friday 2024

Black Friday ponuky a zľavy na About You

Výber najlepších zliav nájdete tu

Black Friday nákupy v About You? Super! Nakúpte si lacnejšie s 15% CASHBACK!

80%ZĽAVA

Black Friday zľavy až -80% na Aboutyou.sk

Využite Black Friday zľavy až do -80% na obrovský kus sortimentu v e-shope Aboutyou.sk!...

65%ZĽAVA

Black Friday výpredaj obuvi až -65% na Aboutyou.sk

Prezrite si ponuku módnych kúskov od About You so zľavami! Zľavnenú obuv si môžete nakúpiť...

ZĽAVA

Doprava z Aboutyou.sk zadarmo

Pri každej objednávke je doprava z Aboutyou.sk úplne zadarmo!

Zľavy na About You na Picodi.com

Kupóny, zľavové kódy a ponuky na About You a iné značky, ktoré sú k dispozícii počas celého roka

Kedy bude Black Friday 2023? Pon?a About You pri tejto pr?e?itosti ?peci?ne z?avy?

Tento rok vych?za Black Friday na 24 novembra. About You n? ur?te prekvap?ve?k? v?redajom a? do -70% na ?irok?sortiment d?skej, p?skej a detskej m?y a tie? oble?nia, obuvi, ?portov?o vybavenia alebo m?nych doplnkov. Aj ke?sa eshop zameriava hlavne na klientelu z mlad?ej gener?ie, svoje si tu n?du tie? z?azn?i z zo star??h vekov?h kateg?i?

Kedy presne sa za?na a kedy kon? Black Friday v?redaj na eshope About You?

Black Friday 2023 v?redaj ?tartuje v?dy o nie? sk? ako je skuto??Black Friday. Je mo?n? ?e vybran?sortiment tovaru si budeme m?? nak?i? lacnej?ie u? t?e?dopredu. Ka?dop?ne, za pov?imnutie stoj?fakt, ?e na Black Friday a po ?m nasleduj?i v?end sa m?me te?i? a? na 70% extra z?avy na vybran? u? zlacnen?tovar. To znamen? ?e kone??z?ava m? by? v d?ledku e?te v??ia!

Najd?e?itej?ie inform?ie o v?redajoch? Na ? si d?a? pozor a ako nenaletie? na falo?n?z?avy?

About You pon?a v?redajov?z?avy po cel?rok, tak?e zlacnen?tovar si m?me k?i? nielen na Black Friday, ale vlastne kedyko?vek inokedy. Ale po?s Black Friday 2023 sa m?me te?i? na dodato??z?avy, v?ka ktor? nak?ime ob??en?m?u e?te lacnej?ie. Je dobr?sledova?, ak?produkty s?v akcii. Eshop m? zahrn?do v?redaja oble?nie alebo obuv v posledn?h ve?kostiach alebo tovar z minuloro??h kolekci? Ak nos?e naj?stej?ie ve?kosti, mali by ste d?a? pozor na to, aby V? niekto nepredbehol a nek?il si vysn?an?k?ok miesto v?!

Ako ve?k?z?avy m?me o?k?a? na Black Friday 2023 v e-shope About You?

Nejde s ?lnou presnos?ou ur??, ak?vysok?z?ava to bude tento rok, ale ak t?o akcia bude vyzera? ako v roku 2021, m?me sa te?i? na z?avy vo v?e a? do -70% na bohat?sortiment oble?nia, obuvi a doplnkov. Z?avnen?bud?tie? produkty z kateg?ie pl?v?oble?nie, v?etko pre ?port alebo spodn?bielize? S?to dodato??z?avy, ktor?platia na u? z?avnen?produkty, a to znamen? ?e About You si pre v? pripravilo vskutku neopakovate?n?ponuku.

Ak?boli najv??ie Black Friday z?avy v minul?h rokoch na About You?

Najvy??ie z?avy, ak?sme v minul?h rokoch zaznamenali, dosahovali 70%. Vz?ahovali sa v?ak na vybran?sortiment zlacnen?o tovaru. Ke? z?ava bola dodato?? i?lo na About You nak?i? produkty s a? 80% z?avou, ale t?sa t?ala len vybran?o sortimentu produktov. Priemern?z?ava sa pohybovala okolo 50% a platila na ve?k?v?er kvalitn?h produktov od najlep??h zna?ek, ako s?napr. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger alebo ?portov?h zna?ek ako Adidas, Nike, Puma a stovky ?l??h. About You m?toti? v ponuke viac ako 70-tis? produktov od stoviek m?nych zna?ek, ale aj priv?ne zna?y About You ? Edited.

Ako n?dem najlep?ie Black Friday ponuky na eshope About You?

Ak chcete by? informovan?o v?etk?h novink?h a aktu?nych akci?h na About You, prihl?te sa k odberu noviniek a sta?e sa fan?kom str?ky na Facebooku. K ?l?? mo?nostiam patr?vyu?itie google vyh?ad?a?, kde zad?e priamo fr?u Black Friday 2023. K nemenej ?inn? prostriedkom patr?aj monitorovanie internetov?o obchodu na in?h soci?nych sie?ach, ako je Twitter, Instragrame, Pintereste, TikToku alebo kan?e Youtube. Nezabudnite tie? nav?tevova? denne aktualizovan?str?ku Picodi, kde n?dete naj?rstvej?iu porciu zliav a z?avov?h k?ov z internetov?o obchodu About You.

Ide u?etri? na n?upoch z About You tie? v in?h obdobiach okrem Black Friday?

Ur?te. About You pon?a tak ?irok?ponuku kvalitn?o tovaru, ?e nikoho neprekvap?celoro??v?redaj, ktor?m?te sledova? na podstr?ke v?redaj. Tis?e z?avnen?h v?obkov z kateg?ie m?a a m?ne doplnky ?kaj?len na V?! K ?l?? ?pe?n? z?avov? akci? patria ?sovo obmedzen?z?avov?k?y a? do -25% na v?etko z eshopu alebo na vybran?kateg?ie produktov a tie? dodato??z?avy, ktor?eshop poskytuje na vybran?tovar, napr pl?v?m?u alebo prechodn?bundy. Z?azn?ov iste pote??mo?nos? z?kania z?avov?o k?u vo v?e 20% po prihl?en?k odberu newslettera. Tento m?ny gigant, ktor?funguje v Nemecku u? viac rokov, si z?kal slovensk?h z?azn?ov hlavne overen? receptom, ako je: ?irok?ponuka produktov, bezplatn?doru?nie a vr?enie tovaru. Z?azn?i si tie? pochva?uj?r?hlos? a preh?adnos?, dodanie z?ielky a pred?n?lehotu na 100 dn?na vr?enie tovaru. Aj ke?na slovenskom trhu p?ob?obchod len dva roky, u? teraz si vybudoval spo?ahliv?klientelu.

V ak?h obchodoch s?rovnak?Black Friday z?avy ako na Abou You?

Aj ke?sa About You st?a pomali?y l?rom na slovenskom e-commerce trhu, v?odne si m?te nak?i? aj v in?h eshopoch, ako napr.Answear. Tento internetov?obchod pon?a oble?nie, obuv a doplnky od stoviek ob??en?h svetov?h zna?ek. H?ad?e spolo?nsk??aty na oslavu alebo t?te po nov?h ko?en?h lodi??h? Tak to ste tu spr?ne! Na Answear si m?te vybra? z ?irokej ponuky elegantn?o, ale taktie? ?portov?o a casual oble?nia, obuvi a doplnkov. Ste fan?kom ?portovej obuvi? Prezrite si ponuku od Footshop! N?dete tu najv???v?er tenisiek zna?ek adidas, Converse, Nike, Vans a mnoh?h ?l??h s dostupnos?ou na sklade! A ak patr?e k milovn?om svetozn?ych zna?ek, nev?ajte a prezrite si ponuku Black Friday 2023 v?redaje na str?kach Adidas, ktor?je svetov? gigantom zameran? na ?portov?obuv a doplnky.